Bài đăng

Phản ứng của thị trường với thông báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ở Việt Nam, các thông báo của các quỹ đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư của nước ngoài luôn là những thông tin có ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư trên thịtrường chứng khoán. Bài viết sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HồChí Minh giai đoạn 2009-2015 và phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét phản ứng của thịtrường thông qua giá cổ phiếu với thông báo thay đổi cổ phiếu và tỷ trọng trong danh mục quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM). Kết quả nghiên cứu cho thấy thịtrường không có phản ứng với thông tin thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM tại ngày công bốthông tin nhưng có phản ứng trước và sau ngày công bố thông tin. Nghiên cứu tìm thấy chứng cứ ủng hộ cho lý thuyết về sự thay thế không hoàn hảo cho trường hợp sự kiện thêm cổ phiếu vào danh mục quỹ VNM (giá tăng và giữ ở mức cân bằng mới) và sự kiện tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục quỹ VNM (giá giảm và giữ ở mức cân bằng mới).

Title: Phản ứng của thị trường với thông bá…

Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Title: Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamAuthors: Trịnh, Thị Phan LanKeywords: Quản trị rủi ro tài chính, rủi ro tài chính, công cụ tài chính phái sinh.Issue Date: 2016Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 32;Số 3 (2016)Abstract: Bài viết phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua quy trình gồm: nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, các khía cạnh về thông tin và truyền thông liên quan tới rủi ro, mức độ tham gia của hội đồng quản trị và bộ phận kiểm soát nội bộ cũng được đề cập trong nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy, công tác quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mới thể hiện ở bề rộng, chưa đi vào chiều sâu. Công tác quản trị rủi ro tài chính ở các doanh nghiệp còn yếu ở khâu đo lường và đánh giá tác động của rủi ro tài chính.Description: tr. 51-59URI: http://repositor…

Dạy học các phương pháp tìm giá trị lớn nhất –nhỏ nhất của biểu thức nhằm phát triển khả tìm lời giải ngắn gọn và xây dựng bài toán mới cho học sinh. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học : 60 14 01 11

Title: Dạy học các phương pháp tìm giá trị lớn nhất –nhỏ nhất của biểu thức nhằm phát triển khả tìm lời giải ngắn gọn và xây dựng bài toán mới cho học sinh. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học : 60 14 01 11Other Titles: Teaching methods to find the maximum value of the expression most grape to develop the ability to find answers brief and to build a new problem for the students.Authors: Đức, Minh GiaoKeywords: Phương pháp dạy học,Phát triển năng lực,Dạy và học,Toán họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 93 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57673Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14

Title: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Authors: Phạm, Bá VũKeywords: Quản lý,Trung học phổ thông,Hoạt động ngoài giờ lên lớpIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 106 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57674Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Các quy định của Pháp luật Quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn : Luận văn ThS. Luật : 623801

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nôi dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em, qui định pháp luật về quyền trẻ em Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam.

Title: Các quy định của Pháp luật Quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn : Luận văn ThS. Luật : 623801Authors: Lê, Thị ThủyKeywords: Luật quốc tế,Quyền trẻ em,Pháp chếIssue Date: 2016Publisher: H. : Khoa LuậtAbstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nôi dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em, qui định pháp luật về quyền trẻ em Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc bi…

Quyền tự do dịch chuyển của người lao động trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN : Luận văn ThS Luật Hiến pháp và Luật Hành chính 60380102

Đã phân tích, làm rõ cơ sở lý luận về quyền tự do dịch chuyển của người lao động: Một số khái niệm có liên quan, nội dung, đặc điểm quyền tự do dịch chuyển của người lao động; các biện pháp pháp lý đảm bảo quyền tự do dịch chuyển của người lao động. - Đã mô tả và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền tự do dịch chuyển của người lao động trong quá trình Việt Nam tham gia AEC; thực trạng đảm bảo quyền tự do dịch chuyển của người lao động trong quá trình Việt Nam tham gia AEC; chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại và những vấn đề đặt ra. - Đã nêu lên những quan điểm, sự cần thiết, phương hướng và các biện pháp hoàn thiện pháp luật, đảm bảo, thúc đẩy quyền tự do dịch chuyển của người lao động trong quá trình Việt Nam tham gia AEC.

Title: Quyền tự do dịch chuyển của người lao động trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN : Luận văn ThS Luật Hiến pháp và Luật Hành chính 60380102Authors: Ninh, Thị TúKeywords: Luật hành chính,Dịch chuyể…

Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101

Những nội dung nghiên cứu của luận văn đã góp phần hoàn thiện lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; từ đó làm cơ sở để đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội thời gian qua, tìm ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra. Đồng thời, góp phần đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ có tính khả thi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát huy hết tiềm năng, đóng góp tối đa cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Title: Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101Authors: Phan, Quốc KhánhKeywords: Công nghiệp hỗ trợ,Kinh tế quốc tếIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Kinh TếAbstract: Những nội dung nghiên cứu của luận văn đã góp phần hoàn thiện lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; …