Bài đăng

Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environment

Title: Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environmentAuthors: Anh, V.T.T.
Dinh Duc, N.Keywords: elastic foundation;Nonlinear response;temperature effects;thick S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layersIssue Date: 2016Publisher: Taylor and Francis Inc.Citation: ScopusAbstract: This article presents an analytical approach to investigate the nonlinear stability of thick, functionally graded material (FGM) shallow spherical shells resting on elastic foundations, subjected to uniform external pressure and exposed to thermal environments. Material properties are assumed to be temperature dependent and graded in the thickness direction according to a Sigmoid power law distribution (S-FGM) in terms of the volume fractions of constituents. Using the first-order shear deformation theory and the Galerkin method, the effects of materials, geometry, e…

Molecular evolution of type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome viruses circulating in Vietnam from 2007 to 2015

Title: Molecular evolution of type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome viruses circulating in Vietnam from 2007 to 2015Authors: Do, H.Q.
Trinh, D.T.
Nguyen, T.L., (...)
An, D.-J.
Le, V.P.Keywords: ORF5;Phylogeny;PRRSV;VietnamIssue Date: 2016Publisher: BioMed Central Ltd.Citation: ScopusAbstract: Porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) virus is one of the most economically significant pathogens in the Vietnamese swine industry. ORF5, which participates in many functional processes, including virion assembly, entry of the virus into the host cell, and viral adaptation to the host immune response, has been widely used in molecular evolution and phylogeny studies. Knowing of molecular evolution of PRRSV fields strains might contribute to PRRS control in Vietnam. Results: The results showed that phylogenetic analysis indicated that all strains belonged to sub-lineages 8.7 and 5.1. The nucleotide and amino acid identities between strains were 84.5-100% and 82-…

Kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Nguyễn, Việt HàKeywords: Luật tố tụng hình sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn liên quan chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự Việt Nam. Xây dựng khái niệm về tin báo, tố giác về tội phạm tạo cơ sở áp dụng pháp luật thống nhất và có căn cứ. Nghiên cứu thực tiễn, phân tích tình hình kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ từ năm 2011 đến năm 2016, từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ bản, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm sát này.Description: 109 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61043Appears in Collections:LAW - Master Theses

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân trong Tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 60380

Title: Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân trong Tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 60380Authors: Nguyễn, Hữu SơnKeywords: Luật tố tụng hình sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về người tiến hành tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân, luận văn góp phần xây dựng một cái nhìn toàn diện về địa vị pháp lý và hoạt động của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong VKSND đối với các vụ án hình sự, đồng thời thấy được trách nhiệm cũng như vai trò của VKSND trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập trong các cơ sở đào tạo, trong hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên và lãnh đạo VKSND. Những đề xuất, kiến nghị của luận văn sẽ cung cấp các luận cứ khoa học, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung các quy địn…

Khảo sát "Luật ngôn ngữ và văn tự thông dụng quốc gia" Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Có so sánh với tình hình Việt Nam) = Survey on “Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language” (in comparison with Vietnam’s situation)

Title: Khảo sát "Luật ngôn ngữ và văn tự thông dụng quốc gia" Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Có so sánh với tình hình Việt Nam)Other Titles: Survey on “Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language” (in comparison with Vietnam’s situation)Authors: Hoàng, Nghệ MinhKeywords: Ngôn ngữ học;Trung hoa;Ngôn ngữ học so sánhIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9472Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano đa chức năng quang – từ ZnS/MnFe3O4 = Research on fabrication and surface functionalized of the multifunctional nanoparticles ZnS / MnFe3O4

Title: Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano đa chức năng quang – từ ZnS/MnFe3O4Other Titles: Research on fabrication and surface functionalized of the multifunctional nanoparticles ZnS / MnFe3O4Authors: Nguyễn, Phương LinhKeywords: Vật lý;Vật lý chất rắn;Hạt Nano đa chức năngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13667Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Title: So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Authors: Dương, Tuyết Miên, người hướng dẫn
Giang, Thị ThảoKeywords: Tội rửa tiền;Luật và pháp chế;Việt Nam;Luật hình sựIssue Date: 2016Publisher: Khoa LuậtAbstract: 85 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50202Appears in Collections:LAW - Master Theses